دیگر اخبار

استان : آذربایجان غربی

استان : آذربایجان غربی

استان آذربايجان غربي با احتساب درياچه اروميه حدود ۴۳۶۶۰ كيلومتر مربع مساحت دارد. اين استان كه در شمال غرب ايران واقع شده ۲/۶۵ درصد از مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد. استان آذربايجان غربي از طرف شمال و شمال شرق با جمهوري آذربايجان و ارمنستان، از غرب با كشورهاي تركيه و عراق، از جنوب با استان كردستان و از شرق با استان آذربايجان شرقي و زنجان همسايه است. بر اساس آخرين آمار تقسيمات كشوري اين استان داراي ۱۲ شهرستان، ۲۸بخش، ۱۴ شهر، ۱۰۳ دهس...

ادامه مطلب